nanoshop
e-NanoShop Isokor          NanoPredaj          Slovenské kroje

IsoKor® :: impregnácia a nanotechnológia v praxi.

 • IsoKorom® ošetrený povrch si zachováva pôvodný vzhľad, pružnosť, pevnosť, paropriepustnosť. Ošeterním sa zvýrazní a osvieži farebný odtieň a čiastočne chráni pred pôsobením UV žiarenia.
 • Získa výnimočné vlastnosti, ( neobvyklé pre konkrétny neošetrený materiál ) - vysokú odolnosť voči vode, prachu a iným nečistotám.
 • Vývoj nanotechnológie výrazne postúpil. Veľkosť nanočastice dosahuje tisícinu hrúbky ľudského vlasu. Pri aplikácii IsoKoru® na ošetrovaný povrch nanočastice vyplnia jeho póry a zároveň sa na neho chemicky naviažu.
 • Chemické väzby sú také pevné, že ich stabilitu nenarušia fyzikálne faktory (poveternostné podmienky, teplota..), ani chemické faktory (väzby sú odolné takmer voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám). Deštrukcia väzieb je možná len mechanickým namáhaním.
 • Ošetrený povrch nestráca priedušnosť, pretože účinné zložky IsoKoru vytvoria sieťovitú štruktúru, ktorá má medzery asi 20 000-krát menšie, ako je priemer kvapky vody. Medzery sú však dostatočne veľké na neobmedzený prechod vodnej pary a plynov.

IsoKor® :: rozsah použitia

 • minerálne povrchy: prírodný a umelý kameň (vápenec, pieskovec, žula, betón), omietky, tehly, sadrokartón, neglazúrované dlaždice a obkladačky,
 • prírodné vlákniny: drevo-masív, drevotrieska, laťovka, bambus, trstina, prútené výrobky,
 • textílie: športový aj pracovný odev, stany, textilné prístrešky, čalúnený nábytok, bytové doplnky, obrusy, závesy, sedadlá a čalúnenie automobilov, vlakov, autobusov,
 • koža: kožená obuv, tašky, kabelky, peňaženky, kožený nábytok, interiér luxusných automobilov,
 • sklo a glazúrované povrchy: tabuľové sklo, autosklo, strešné okná, solárne panely, glazúrované obkladačky a dlažby, leštený mramor.

IsoKor Eko® :: bez chemicky aktívnych prísad.

Sú situácie, kedy akýkoľvek impregnačný prípravok môže svojím chemickým zložením negatívne ovplyvniť ošetrovaný materiál. Pri výrobku IsoKor Eko® je rozpúšťadlom nanočastíc chemicky neaktívna zložka, preto sa dá použiť aj pri citlivých materiálov reagujúcich na väčšinu rozpúšťadiel.

IsoKor Eko® - je založený na báze vody a nanometricky upravených prísad.
Konečná impregnačná vrstva je vysoko odolná proti pôsobeniu vlhkosti a mrazu.

IsoKor Eko® je zaujímavý aj kvôli veľmi priaznivej nákupnej cene. Ale má aj kratšiu dobu účinnosti v porovnaní s IsoKor®.
Avšak pri dodržaní aplikačných pravidiel je jeho účinok stále dlhší než 10 rokov.

IsoKor Eko® je chemicky neutrálny, a preto jednoducho aplikovateľný. Môžeme ho natierať štetcom, striekať rozprašovačom alebo striekacou pištoľou. Bezprostredne po skončení práce je náradie umývateľné vodou.

Vďaka použitému rozpúšťadlu nanočastíc (voda), je IsoKor Eko® pri nanášaní bez zápachu, je nehorľavý a nevýbušný. Môžeme ho aplikovať bez potreby špeciálneho zabezpečenia priestorov - napríklad v škole, priamo počas vyučovania.

Impregnáciu pomocou IsoKor Eko® je nutné realizovať v suchom prostredí od 10 do 35ºC. Následne prebieha usadenie nanočastíc do štruktúry materiálu. Proces trvá 24 hodín. V tom čase je dôležieté ochrániť materiál pred padajúcou a striekajúcou vodou (dažďom).

Použitie a aplikácia je podobná s IsoKorom®. Avšak oproti IsoKoru® (ktorý je na báze isopropanolu), nemá tak účinný prienik do hĺbky materiálu.

IsoKor® :: minerálne materiály: betón, kameň, omietka...

IsoKor® je ideálny pre pórovité minerálne materiály:
...prírodný a umelý kameň (vápenec, pieskovec, žula, betón), vápenno-cementové omietky, tehly, sadrokartón, neglazúrovaná dlažba a obkladačky...

Použitím IsoKor® sa užitočné vlastnosti materiálu nemenia. Získava však ďalšie neobyčajné vlasnosti, ktoré u neho štandartne nepozorujeme.

Napríklad vápenno-cementová omietka sa stane dlhodobo hydrofóbna, ale zostane priedušná, nezvetráva, nemení farebný odtieň, výrazne odoláva ultrafialovému žiareniu.

Vďaka týmto vlastnostiam sa IsoKor® používa hlavne v stavebníctve, údržbe budov, rodinných domov, pri sanácii a reštaurovaní historických objektov, aj na konzerváciu voľne vystavených, kamenných umeleckých diel - sochy, fontány.

Aplikovanie IsoKor® pozostáva v nanesení nanočastíc na povrch minerálneho pórovitého materiálu. Za pomoci rozpúšťadla nanočastice vyplnia priestor medzi molekulami. Približne po 24 hodinách sa vytvoria pevné väzby s materiálom - až na atomárnej úrovni. Po tomto reakčnom čase je už IsoKor® chemicky neutrálny a pre životné prostredie absolútne nezávadný.

Výsledkom je dokonalá impregnácia, ktorá bráni prieniku vody, uchyteniu nečistôt a ich usadenie v štruktúre materiálu. Súčastne ostanú zachované paropriepustné vlastnosti materiálu. Výsledná ochranná vrstva je hydrofóbna, a tak aj mrazu. Dlhodobú účinnosť impregnácie zásadne neovplyvňuje ani časté striedanie teplôt a pôsobenie agresívnych emisií v ovzduší.

Základný výskum v oblasti aplikovania nanočastíc prebehol v USA. Záťažové testy preukázali odolnosť nanočasticových impregnátorov. Testovaná životnosť impregnácie presiahla 30 rokov.

Ochranná impregnačná vrstva z nanočastíc sa znehodnotí výhradne mechanickým opotrebovaním - oterom, alebo pomalým zvetrávaním povrchovej vrstvy ošetreného materiálu.

Avšak nanoimpregnácia oddiali zvetrávanie pôvodného materiálu o desiatky rokov.

Aplikovaním IsoKor® zmeníme zásadným spôsobom financovanie nových stavieb a hlavne ich dlhodobú údržbu. Predĺženie životnosti stavebných materiálov pozitívne ovlyvňuje finančné zdroje drobných stavebníkov a môže výrazne ušetriť aj verejné financie.

IsoKor Lotos® :: textil, koža, prírodné a umelé tkaniny

Zaručí nám pohyb na daždi a chlade v neustále suchom, čistom, príjemnom oblečení. Príkladom je lotosový list. Jeho povrch má vysoko hydrofóbne vlastnosti, vďaka čomu sa na ňom veľmi ťažko udrží akákoľvek nečistota a tekutina. Rovnaké vlastnosti získa textil a koža po ošetrení IsoKorom Lotos®.

Pri aplikácii IsoKor Lotos® sa nanočastice nanesú na povrch textilu, alebo kože - najlepšie ručným rozprašovačom. Pomocou rozpúšťadla nanočastíce vyplnia priestor medzi molekulami. Približne po 24 hodinách sa vytvoria pevné väzby s materiálom - až na atomárnej úrovni. Následne je už IsoKor® chemicky neutrálny.

Výsledkom je dokonalá neviditeľná impregnácia, ktorá znemožňuje prienik vody, uchytenie nečistôt a ich usadenie v štruktúre materiálu. Tento ostáva aj naďalej paropriepustný. Preto odev a obuv spoľahlivo odvádza pot z tela (paru), ale z prostredia neprepustí vodu (kvapalinu). Dlhodobá trvácnosť impregnácie je tu závislá hlavne od mechanického namáhania ošetreného materiálu (oteru) a použitého čistiaceho, napríklad pracieho prostriedku.

Ďalšie príklady použitia:

 • textil, koža, prírodné aj umelé tkaniny,
 • športový aj pracovný odev, obuv,
 • kožené tašky, kabelky, peňaženky..(hlave brúsená prírodná koža),
 • čalúnený nábytok,
 • bytové doplnky, obrusy, závesy,
 • stany, textilné prístrešky,
 • sedačky a tapacírovanie automobilu,
 • kožený interiér automobilov,
 • .. a ďalšie.
 • Pred ošetrením povrch dôkladne očistite.
 • Prípravok dôkladne premiešajte (aspoň 60 sekúnd).
 • Ošetrovaný povrch musí byť čistý a suchý.
 • Nanášanie vykonávajte pri teplote 5 - 35ºC.
 • Sušenie prebieha približne 60 min.
 • Spotreba: cca 30- 100 ml/1m².

Výrobcovi IsoKor Lotos® nie je známa nežiaduca reakcia textílií a kože pri jeho aplikovaní. Dnešná doba však prináša na trh neustále nové materiály. Je vhodné aplikovanie IsoKor Lotos® najskôr vyskúšať na malom kúsku látky (napríklad z vnútornej strany odevu).

IsoKor Glass® :: sklo, keramika, autosklo

IsoKor Glass® slúži na dokonalú impregnáciu skla a glazúrovaných keramických povrchov. Je to nadštandartná ochrana proti padajúcej a striekajúcej vode..

Kvapalina sama stečie pôsobením gravitácie. Neostávajú škvrny po zaschnutých kvapkách.

Jeho špeciálne zloženie zabezpečí samočistiaci efekt, znižuje intervaly čistenia pre sklo a glazúrované keramické povrchy.
Nedostupné strešné okná budov (alebo solárne panely) očistí za vás silný dážď - za pomoci IsoKor Glass®.

Vlastnosti povrchu ošetreného prípravkom IsoKor Glass®
 • chráni povrch pred soľami, riasami, plesňami a inými mikroorganizmami,
 • znižuje priľnavosť nečistôt, ako vtáči trus, blato, prach,
 • má samočistiaci efekt pri každom daždi (v exteriéri),
 • obmedzuje primŕzanie vody na ošetrený povrch,
 • zvyšuje účinnosť solárnych panelov (fotovoltaických článkov),
 • jednorázové ošetrenie vydrží u autoskla minimálne 4 roky, na budovách minimálne 10 rokov.

Aplikácie je možná pri teplote materiálu v rozmedzí od -25°C až do +70°C. Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a odmastený.

Prípravok sa nanáša rovnomerne po celej ploche suchou, mäkkou textíliou (papierovou, alebo bavlnenou utierkou). Po nanesení prípravku sa rozpúšťadlo začne odparovať. Povrch skla nadobudne mliečnu farbu, pretože sa začínajú viazať nanočastice. Prebytočný materiál treba zotrieť a sklo hneď preleštiť, až kým nezostane číre. Celá aplikácia trvá niekoľko minút.

Počas nanášania prípravku nesmie prísť materiál do kontaktu s vodou. Sklo získa zvýšené hydrofóbne vlastnosti okamžite po ošetrení.

IsoKor Wood® :: drevo masív, drevotrieska, bambus, trstina.

IsoKor Wood® je vhodný na impregnáciu povrchovo neupravených, drevovláknitých materiálov: trstiny, prútia, bambusu, ratanu, mäkkého dreva, aj ušľachtilých drevín.

U materiálov ošetrených syntetickými alebo olejovými farbami a lakmi nie je možná aplikácia IsoKor Wood®. Tieto neprepúšťajú vzduch a neprepustia ani nanočastice obsiahnuté v IsoKor Wood®. Prípustné je len zafarbenie liehovými moridlami, alebo vodou riediteľnými farbami.

Ošetrený drevovlákvitý materiál nestratí farebnú sýtosť, získa odolnosť voči UV žiareniu, vode a vlhkosti, rôznym nečistotám, hnilobe, plesniam a ďalším vplyvom okolitého prostredia. Jednorázové ošetrenie vydrží pri bežnom zaťažení približne 5-10 rokov.

IsoKor Wood® má široké použitie: drevené škridle striech, drevodomy, zruby, záhradné altánky a domčeky, prútený a ratanový záhradný nábytok, drevené oplotenie, drevenné obklady exteriéru aj interiéru, okenné rámy z prírodného dreva a ďalšie, bežne používané drevené predmety, u ktorých majitelia chcú zachovať pôvodný vzhľad prírodného dreva.

IsoKor Wood® aplikujeme striekaním, alebo natieraním štetcom na primerane vysušený materiál. Nanášame rovnomerne v takom množstve, aké je schopné materiál absorbovať. Do 10 minút po nastriekaní je treba nenasiaknutý prípravok zotrieť tkaninou. Za 24 hodín je reakcia účinných látok s materiálom dokončená.

IsoKor Wood® neochráni drevo pred drevokazným hmyzom. Surový materiál však môžete napustiť vhodným prípravkom proti škodcom - ešte pred použitím nanočasticovej impregnácie.

Ošetrená drevná hmota je hydrofóbna. Bráni to rastu mikroorganizmov, hlavne plesní. Drevo nesčernie, lebo odoláva hnilobe.

Spoločnosť M.M.systém poskytuje výrobcom drevených domov poradenské služby, sleduje vzorky a stavby z použitého ošetreného materiálu, zabezpečuje záručný a pozáručný servis aj v zahraničí.

IsoKor Antigraffiti® :: ochrana budov proti sprayerom.

Aplikovaním IsoKoru Antigraffiti® na stenu budovy sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá zabraňuje farbe sprayu aby splynula s podkladom. V prípade, že sprayer poškodí farbou takto ošetrený povrch, stačí ho omyť teplou vodou, prípadne pretrieť vlhkou hubkou. Nežiadúca farba nedrží na stene, ľahko sa umyje. Pri veľmi členitom povrchu steny (tehla, brizolit, točená omietka) je možné na odstránenie farby použiť vodu pod miernym tlakom.

Úspora je jednoznačná. Nie je potreba stenu obrusovať, premaľovať, náročne čistiť chemickými prípravkami. Naopak. Pri použití IsoKoru Antigraffiti® je nevhodné mechanicky odstraňovať nežiadúcu farbu. Znehodnotí sa tak aj užitočná ochranná vrstva.

IsoKor Antigraffiti® tak zachová pôvodnú štruktúru a farbu náteru. Chráni povrch aj pred prachom a emisiami v ovzduší (hlavne v priemyselných lokalitách), pred vlhkosťou a UV žiarením.

IsoKor® IN :: ošetrenie a údržba dlažby INVEST.

IsoKor®IN je ekologický nanočasticový produkt primárne upravený na ošetrenie a údržbu dlažby vyrábanej spoločnosťou INVEST s.r.o Šaľa.

Zloženie IsoKor®IN nadväzuje na technológie a výrobné postupy používané vo firme INVEST s.r.o

Cieľom ošetrenia dlažby prípravkom IsoKor®IN je udržať dlažbu v pôvodnom stave počas jej celej životnosti. Zachovať sýte farby, vzhľad, čistotu, zamedziť tvorbe plesní, vytvoriť suché a zdravé prostredie.

Výsledná nanočasticová impregnácia je neviditeľná. Bráni pevnému uchyteniu nečistoty a jej preniknutie do štruktúry ošetreného materiálu. Je úplne odolná proti padajúcej a stekajúcej vode. Vzniká samočistiaca schopnosť ošetrenej dlažby. Nečistoty sú odplavované vodou. Preto nedochádza k trvalému znehodnoteniu dlažby ani pri náhodnom poliatí červeným vínom, olejom a rôznymi nasiakavými látkami.

Paropriepustné vlastnosti materiálu ostávajú zachované a stabilitu nanočasticovej vrstvy zásadne neovplyvní ani časté striedanie teploty okolia.

Pred ošetrením povrch dôkladne vyčistite. Povrch musí byť suchý, čistý, odmastený a zbavený voľných častíc. Prípravok pred použitím premiešajte (stačí pretrepať obsah nádoby). Aplikujte pomocou rozprašovača, valčeka, mäkkého štetca alebo striekaním pri okolitej teplote medzi 5 - 35°C.. Sušenie trvá do odparenia vody (približne 120 až 180 minút - v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti okolitého prostredia). Po skončení práce umyte nástroje vodou.

Ak je to možné, zabránte počas aplikovania IsoKor®IN pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Používajte také množstvo prípravku, ktoré je schopné do materiálu vsiaknuť. Po ošetrenom povrchu je možné chodiť 6 hodín po aplikácii. 24 hodín po aplikácii je možné povrch plne zaťažiť.

Do 24 hodín po aplikovaní prípravku by okolitá teplota nemala klesnúť pod + 5°C . Výrobok nesmie byt riedený.
Výdatnosť: 90 -130 ml/m2.

Linky - nanoprodukty

e-NanoShop Isokor          NanoPredaj          Slovenské kroje